Kunigokalnis

Kunigokalnis, Kunigų kalnas arba Vyskupiškių laukas

Adresas

Kunigokalnis. Žemėlapyje pažymėta apytisklė kalno vieta.

GPS

55.585330681514, 26.100039482117

Adresas

Kunigokalnis. Žemėlapyje pažymėta apytisklė kalno vieta.

GPS

55.585330681514, 26.100039482117

Kunigokalnis (arba Kunigų kalnas) stūkso Aukštaitijoje, prie Salako, Gražutės RP. Alkakalnis yra 1 km į šiaurės rytus nuo Salako pilkapyno, Salako girioje. Tai išskirtinė senovės šventvietė, susiformavusi pailgoje kalvoje (šiaurės – rytų, pietvakarių kryptimi apie 350 m, plotis iki 100 m).

Stačiausias alkakalnio šiaurės – rytų šlaitas siekia 10 m aukštį, kiti šlaitai lėkštesni – iki 6-7 m aukščio. Alkakalnio viršūnė plokščia, aikštelė – 250×70 m. dydžio. Aikštelės šiaurės – rytų dalyje buvo trigonometrinis punktas. Jo žemės paviršiaus altitudė – 187,6 m virš jūros lygio. Kasant vadinamojo alkakalnio žemę, randama senų pamatų liekanų. Jei tikėsime legendomis, tos liekanos galėtų būti Prano Gipiškio 1936 metais išleistoje knygoje „Zarasų kraštas“ minimo Benediktinų vienuolyno ir bažnyčios bei jų rūsių pamatai.

Minimuose sakralinių pastatų rūsiuose bene būdavo laidojami mirę kunigai ir vienuoliai. Bet žmonės pamiršo šio vienuolyno ir bažnyčios, rūsių praeitį ir sugalvojo pasakojimą, kuriame teigiama, kad baudžiavos laikais Salako apylinkėse gyveno kunigas, turėjęs labai daug žemės. Su savo darbininkais kunigas buvo žiaurus: versdavo sunkiai dirbti, dažnai mušdavo ir kitaip bausdavo. Jo laukuose ir buvo šis didelis kalnas – užlipdavo kunigas ant jo ir žiūrėdavo, ar darbininkai netinginiauja. Nuo to laiko ir gavo kalnas Kunigokalnio vardą.

Kiti pasakoja, kad kadaise į Salaką atsibastę švedai labai žiauriai elgėsi su žmonėmis: mušė juos ir kankino. Nevilties ištikti gyventojai pradėjo prašyti pasigailėjimo. Tada švedai pareikalavo atiduoti visus turtus, brangenybes ir pinigus, kurie buvo Kunigokalnio vienuolyne. Gyventojai sutiko, vienuoliai – ne. Supyko žmonės ir užpuolė vienuolyną. Bet vienuoliai su turtais spėjo pabėgti, o tuo metu vienuolynas prasmego…

Yra ir dar vienas pasakojimas. Jame teigiama, jog nuo Salako miestelio einant į Kiemionis, prie kelio buvo gražus kalnelis, o jį vadino Kunigų kalnu. Sako, seniai dar, kai Salakas buvo didelis miestas, tai jame buvo daug vienuolynų ir bažnyčių. Buvo daug ir kunigų. Šitas kalnas buvęs miesto viduryje. Ant šito kalno buvę dideli, labai gražūs namai. Juose rinkdavosi kunigai aptarti bažnytinių reikalų.

Anot padavimo, kai Salakas sumažėjo, kai visos bažnyčios išgriuvo, kalnas liko naujojo miestelio nuošalėje. Galiausiai, kalne ėmė vaidentis katės, velniai, avelės, kelmai ir visokie kitokie daiktai.

1995 m. vasarą prie kryžiaus Kunigų kalne rasta pririštų lubinų, kurių čia gau­siai auga. Gyvuojant tokį paprotį patvirtino vietos gyventojai: „Moterys ten paima raištelį, užkiša gėlių už to kryžiaus, pririša“.

Vietovė, kur dabar yra Kunigų kalnas, kar­tais vadinama Vyskupiškių lauku. Toks pavadinimas atėjęs iš XVI a., kai Salako gyventojai pagal jų priklau­somybę dvarams buvo skirstomi į vyskupiškius ir luodiškius. Taigi, akivaizdu, jog vadinamasis Kunigokalnis XVI a. priklausė Vilniaus vyskupo žemėms.

Visgi, Kunigokalnis nėra vienintelis Gražutės regioninio parko alkakalnis. Be jo, esama dar trijų tokio tipo alkviečių. O šioms būdinga, jog netoliese jų telkšo pelkės, tyvuliuoja ežerai, teka upės ar trykšta šaltiniai.

Palikite atsiliepimą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *