Strakšiškės piliakalnis

Strakšiškės piliakalnis, Ropakalnis

Adresas

Strakšiškės piliakalnis. Žemėlapyje pažymėta tiksli piliakalnio vieta.

GPS

55.2978333, 26.2901389

Adresas

Strakšiškės piliakalnis. Žemėlapyje pažymėta tiksli piliakalnio vieta.

GPS

55.2978333, 26.2901389

Strakšiškės piliakalnis, Ropiakalnis – piliakalnis Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje, Strakšiškės kaime, Ceikinių seniūnija. Pasiekiamas keliu Ceikiniai – Mielagėnai ties Zatišiumi pasukus į kairę šiaurėn link Rizgūnų, pravažiavus Strakšiškės kaimą, ties miško pradžioje, kairėje vakaruose esančiu karjeru pasukus į kairę vakaruosna, už 150 m yra keliuko dešinėje šiaurės kryptimi, Didžiagirio miško 85 kvartalo rytinėje dalyje.

Piliakalnis įrengtas stačiašlaitėje kalvoje. Piliakalnio šlaitai iki 15 m aukščio; viršutinė apie 2-3 m šlaitų dalis pastatinta. Viršūnės aikštelė ovali, 26 m ilgio šiaurės – pietų kryptimi, 15 m pločio. Piliakalnio šlaitus, išskyrus rytinį supa dvi terasos, kurios pietiniame šlaite pereina į griovius ir pylimus. Pirmoji terasa (jos plotis 5 m) yra 2-3 m žemiau aikštelės krašto, žemėja į išorę. Pietiniame šlaite ji pereina į užslinkusį griovį (plotis 2 m), už kurio supiltas dabar sulėkštėjęs pylimas, kurio aukštis 0,2 m, pagrindo plotis 6 m. Antroji terasa (plotis 3 m) yra 1,3-2,0 m žemiau pirmosios, žemėja į išorę. Pietiniame šlaite pereina į griovį (dugno plotis 1 m), už kurio supiltas pylimas, kurio aukštis 0,2 m, plotis prie pagrindo 5 m.

Pietiniame šlaite, 1 m žemiau aikštelės krašto, yra akmuo, jo matoma dalis yra 1,4 x 1,2 m dydžio, aukštis virš žemės 0,6 m.

1988 m. piliakalnį žvalgė Mokslinė metodinė taryba. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu.

Padavimai: Ir ana [bažnyčia] pralėkus ten. < . . . > I vadindava — Rapiakalnis, Rapiakalnis. Kažkada senų senovėj sakydava, kad buva ten ant kalnalia
bažnyčia, i ana pratekus.

Skirtukas

Tai ten bažnyčia buvus, susmegus po tuo kalnu, ten lygtai varpai skambindavo. Atseit tokios legendos, kad varpai girdisi.

Ten akmuo toks papėdėje, tai irgi labai įdomus, su pėdom — gaidžio, arklio, žmogaus irgi.

Skirtukas

Tai saka, kad ten bažnyčia buvus ir nugrimzdus dar neatmenamais laikais.

Skirtukas

Senių padavimas — senybos [buvo] du šaučiai: vienas sedie un Bicekalnia, antras — un pileles Bindaryskies lauki (1 kilometro tol.). Abudu šaučiai vienu kūjeliu batus siuva.

Skirtukas

Katerina ti kokia su karietų važiava, ar paru arklių. < . . . > Tą bažnyčią pralėkė, a tį yr prie tam kalnui takis labas ir taki kai bala, < . . . > kai seniau, buva labai klampi. < . . . > Tai tan įvažiava duobėn ta Katerina su tais arkliais.

Skirtukas

< . . . > Būdavo, maži nueinam un ta kaina, patrepsim, ausį prikišme…
— A va, zvanai zvanija, — saka. < . . . >

Skirtukas

< . . . > Ai, kap kalnu [bažnyčia] apvirsta, tai kas ti susapnavįs. Išeina, žmogus galvoja art jau tą kalną ar suarė. < . . . > I, saka:
— Nerauk nu mana galvos plaukų, — susapnavį naktį. < . . . >

Skirtukas

< . . . > Ai gražu būdavo, ai gražu! Užlipi — kaip danguj. Aukštas kalnas, visur matas, a dabar gi vis miškai užauga, gyvatynas, niekur nesimata…

Aukštas buva labai! Kaip seni žmonės, tai stati neužeidava, rapam eidava. I praminė Rapiakalniu. < . . . >

 

Palikite atsiliepimą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *