Šuminai

Šuminai, Šuminų kaimas

Adresas

Šuminai

GPS

55.3999836, 26.0409393

Adresas

Šuminai

GPS

55.3999836, 26.0409393

Pietiniame Ažvinčių girios pa­kraštyje, gražuolio Baluošo eže­ro pakrantėje, stūkso prieš du amžius įsikūręs Šuminų kaimas. Kaip tik jo nevadino! Ir Pabaluoše, ir Smaldiškėmis, ir Smalgiškėmis. Tik šio amžiaus pra­džioje kaimą, pagal jame gyve­nančių šeimų pavardes, imta va­dinti Šuminais.

Pirmosios sodybos šeimininkas eigulys Antanas Šuminas, istori­nių dokumentų duomenimis, ap­sigyveno 1732 — 1784 metų laikotarpyje. Tuo metu jo šeimą sudarė žmona, sūnūs Kazimieras ir Kristupas bei dukterys Roza­lija ir Juozapota. Be to, kartu gyveno Antano Šumino broliai – Benediktas ir Andrius. 1830 me­tų duomenimis, Šuminu šeimoje jau gyveno 16 žmonių. Sodyba išsiplėtė. Pastatytos dar dvi dvigalės pirkios, du svirnai, septyni tvartai, vienas kluonas ir dvi daržinės. Prabėgus 20 metų, išaugę Antano Šumino anūkai su­kūrė šeimas ir išplėtė kaimą. Tuo metu jau trys Šuminu šei­mos gyveno atskirai. Kazimiero sūnaus — Antano Šumino — šeimoje gyveno 8 žmonės. Jo pusbrolių Justino ir Silvestro šei­mas sudarė atitinkamai 9 ir 4 žmonės. Nors šeimos didumu ir skyrėsi, tačiau sodybose stovėjo po tiek pat pastatų: po vieną pirkią ir po keturis ūkinius pas­tatus.

XIX amž. pabaigoje Šuminu kaimas ėmė sparčiai plėstis. Gy­venusios trijose sodybose šeimos pasidalijo žemę ir įkūrė naujas sodybas prie kaimo aklikelio pabaigos, sudarydamos netaisyklin­gos formos aikštelę. Taip susi­darė naujos gyvenvietės bran­duolys. Nuo XX amž. pradžios kaimo užstatymas dar labiau keitėsi. Centrinė kaimo dalis tapo erdvesnė, o pirkias perstatė ato­kiau nuo buvusios tankiai už­statytos aikštelės. Kaimas išau­go. Jame 1903 metais gyveno 58 žmonės. Iki antrojo pasauli­nio karo sodybų skaičius nesikei­tė.

XIX amž. trobesių mažai be­likę. Tai buvusi Veronikos Rukienės pirkia, statyta dar Antano Šumino. Spėjama, kad tai ir yra pirmas gyvenamasis namas, iš kurio išaugo kaimas. Iš to laik­mečio dar likę keturios klėtys ir trys kluonai, nors šių pastatų iš­orė pasikeitusi.

Šalia kaimo, ežero pakrantėje esantis Pabaluošės kadagynas yra vienas didžiausių Lietuvoje (4 ha). Šuminų pušis (200–300 m. amžiaus; su gandralizdžiu) – gamtos paminklas, jos skersmuo – 0,9 m, aukštis – 17 m.

Visos 7 kaimo sodybos paminklinės, gausiai apželdintos, jose stovi 30 paminklinių XIX a.–XX a. pradžios pastatų. Kaimo centre – netaisyklinga aikštelė, aplink ją – pirkios ir tvartai, svirnai, atokiau, ežero link – dideli kluonai, ežero pakrantėje – pirtys.

Kaime ir apylinkėse buvo filmuojamas garsus TV mini serialas Tadas Blinda.

 

Palikite atsiliepimą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *