Šakališkių piliakalnis

Šakališkių piliakalnis

Adresas

Šakališkių piliakalnis. Žemėlapyje pažymėtas keliukas leidžiantis privažiuoti netoli piliakalnio.

GPS

54.55446352517, 23.690814971924

Adresas

Šakališkių piliakalnis. Žemėlapyje pažymėtas keliukas leidžiantis privažiuoti netoli piliakalnio.

GPS

54.55446352517, 23.690814971924

Šakališkių piliakalnis su gyvenviete – piliakalnis su papėdės gyvenviete rytiniame Marijampolės savivaldybės teritorijos pakraštyje, Šakališkių kaime (Igliaukos seniūnija), Yglės dešiniajame krante. Pasiekiamas iš plento Marijampolė – Prienai Šakališkiuose pasukus link Daukšių, už 280 m pasukus į kairę pietvakarių kryptimi ir pavažiavus 550 m – yra priekyje.

Tai atskira kalva, kylanti lygumoje, per 0,5 km į dešinę nuo Šakališkių – Prienų vieškelio. šiaurės, netoli piliakalnio, iškastu kanalu teka upelis Šlavanta, o kitų pusių supa dirbami laukai.

Ovali piliakalnio aikštelė 35 m ilgio, 20 m pločio, užima apie 600 m² plotč. Aikštelės rytiniame gale yra 3 m, o vakariniame 2 m aukščio pylimas. Žemėjantieji pylimo 1 m aukščio galai apjuosia visą aikštelę, todėl jos vidurys įdubęs. Aikštelės rytiniame pakraštyje iškastoje duobėje matyti iki 0,8 m gylio juodos spalvos kultūrinis sluoksnis. Piliakalnis apaugęs žole.

Piliakalnis yra apie 10 m aukščio. Šlaitai statūs , krinta 60-65° kampu . P.r. šlaitu į aikštelę eina gilus takas. Į pietus nuo piliakalnio, apie 1 ha plote pastebima sodybvietė, kuri ryškiai išsiskiria tamsesnės spalvos kultūriniu sluoksniu. Čia dirvos paviršiuje rasta lipdytos, brūkšniuotos, grublėtos ir gnaibytos keramikos.

J. Radziukynas laiko Šakališkių piliakalni apeiginiu. Ši nuomonė nėra teisinga. Kaip ir kiti Užnemunes piliakalniai, taip ir Šakališkių yra dar 1-ojo t-mečio pirmosios puses gynimosi piliakalnis.

Piliakalnis žinomas nuo seno. XX a. pradžioje jį aprašė kraštotyrininkas Juozapas Radziukynas. 1935 m. Valstybės archeologijos komisija surinko apie piliakalnį medžiagą ir įpareigojo žemės savininką Joną Karalių jį saugoti.

1954 m. ir 1962 m. piliakalnį ir gyvenvietę žvalgė Lietuvos mokslo akademijos Istorijos institutas. Piliakalnis su gyvenviete datuojami I tūkstantmečiu – XIII a.

PADAVIMAI:

Prieš japonų-rusų karą Antanas Karalius Šakališkių piliakalnį išarė ir pasėjo kokių javų. Jam naktį prisisapnavo. Antanas Karalius girdėjo sapne balsą: jei piliakalniui viršugalvį draskys, tai jis ilgai negyvens ir nuostolį turės!

Po trijų dienų krito jautis, kuris piliakalnio viršugalvį draskė.

Šakališkių piliakalnis iš pietvakarių
Šakališkių piliakalnis iš pietvakarių. Balys Buračas 1960 m. Vytauto Didžiojo karo muziejus
Kalnas. Marijampolės (Kapsuko rajonas). Igliaukos apylinkė. Šakališkių kaimas
Kalnas. Marijampolės (Kapsuko rajonas). Igliaukos apylinkė. Šakališkių kaimas. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka

Palikite atsiliepimą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *