Gražiosios Lietuvos vietos

Gražiosios Lietuvos vietos
Krašto mylėtojas „Gražiausios Lietuvos vietos“ // Trimitas. – 1924, Nr. 218, p. 14-16;

Senoje Rusijoje buvo toks pap­rotys, kad jos inteligentai važiuo­davo pasigrožėti Šveicarijos, Bavarijos, Nicos ir kitomis užsie­niuose gražiomis vietomis. Apie tų užsienio kraštų gražumus ru­sai daugiausiai ir žinojo. O savo krašto gražiųjų vietų, kaip Uralo, Pavolgio, Murmano ir kitų, nepažino ir nežinojo. Ligi nesenai tas rusų papro­tys buvo įsigyvenęs mumyse. Ir mūsų inteligentai ir miesčionys manydavo, kad gražių vietų esa­ma tik užsieniuose ir ten važiuo­davo išleisti savo pinigus. To­kios nuomonės yra dar užsili­kę ir dabar.

Pastaroji priežastis pareina nuo savo krašto nepažinimo. Didžiumai miestelėnų yra neži­nomos mūsų krašto gražiosios vietos. Nežinomos jos visos, iš­skyrus savo apylinkes ir mūsų sodžiaus visuomenei.

Tuo tarpu Lietuvoje yra daug gražių vietų, kurias įdomu ap­lankyt ir kuriose malonu pasilsėti.

Paminėsime čia pirmiausiai tas, kurias lengva gelžkeliu, gar­laiviu, automobiliu pasiekti:

  • Nemuno slėnis Merkinės, Alytaus, Punios, Birštono, Rum­šiškių (Velnio Tiltas), Pažaislio, Raudondvario, Zapyškio, Bružų, Vilkijos, Seredžiaus, Veliuonos apylinkėse. Daugumoj šitų vietų pėdsakai senųjų pilių, santakos Nemuno su kitais upeliais, įvai­rūs krantai, žali miškeliai, gėli šaltiniai, įžymūs trobesiai, tur­tingos pasakomis ir legendomis vietos, piliakalniai.
  • Nerio slėnis nuo pat Kau­no ligi Panerių dvaro ties de­markacijos linija. Čia taip pat labai gražūs ir įvairūs krantai, pušynėliai, smėlynai, akmenynai upėj ir krantuose, piliakalniai.
  • Trakų kraštas su Vievio, Semeliškių, Aukštadvario, Žas­lių miesteliais, ežerais, įvairių kalvaguburiais, pušynais, smė­lynais, turtingomis mūsų istori­jos žymėmis.
  • Varėnos kraštas su dailiu Daugų ežeru, begaliniais smėly­nais ir pušynais.
  • Dzūkijos ežerai tarp Sim­no, Šventežerio, Veisėjų ir Sei­rijų.
  • Šventosios slėnis su Anykš­čiais garsaus šilelio liekanomis ir Puntuku.
  • Ežerėnų kraštas tarp Ute­nos, Tauragnų, Užpalių, Jūžintų, Antazavės ir Ežerėnų miesto su daugybe skaisčių ežerų, gražių kalvų, kelelių ir miškų.
  • Žemaitija tarp Kelmės, Kra­žių, Kaltinėnų, Laukuvos, Var­nių, Telšių, Luokės, Kurtavėnų ir Padubysio su žinomais Šat­rijos, Medveigalio, Girgždutos ir kitais kalnais, istorinėmis vietomis, ežerais ir miškais.
  • Ventos slėnis ties Papilės, Mažeikių, Klikolių miesteliais, kame įdomūs krantai geologiniu atžvilgių, Simono Daukanto kapas.
  • Pajūris nuo Šventosios ligi Klaipėdos ir Nidos su vėsia mėlyna jūra, lygiu, smėliuotu pajūriu, pušynais, gintarais, žve­jų pirkiomis.

Iš šitų jau yra kas pasirinkti. Bet čia ne visos surašyta.

Yra dar ir daugiau atskirų be galo gražių ir įdomių kampe­lių, išmėtytų po visą Lietuvą, kuriose graži padaira ir malo­nus oras poilsiui.

0 0 balsai
Įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Comments
Žiūrėti visus komentarus
View all comments
0
Norėtųsi jūsų minčių, pakomentuokite.x