Renginiai kraunami
  • Šis renginys jau įvyko.

« Visi Renginiai

Dzūkų kultūros pescivalis „Čiulba ulba“ 2023

13 liepos @ 14:00 - 16 liepos @ 18:00

Čiulba Ulba 2023
Dzaugiamės gałėdami jau kecvirtųroz pakviesc visus, katriej neabejyngi Dzūkijai, navet keturas dzienas pralaisc apsupciem ir apkamšyciem jos kultūru!
>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<
👉 BILIETUKAI: https://bit.ly/bilietukaiCU2023
🤲 DALYVIŲ (IŠ)PAŽINCYS: https://bit.ly/CU23sveciai
🌊 PROGRAMA SU ŽAMĖLAPIU 2023: kantrybės!
🖊 JŪS KLAUSIMAI, MŪS ATSAKYMAI: kantrybės!
>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<
🐾 PALAIMYCI CIEJ, KATRIEJ PARAINA NAMO
Šitų prazį perskaitėm mūs šųmeco pescivalio inkvėpėjo Sigio Gedos ailėraščin „Medzo daina an šaligatvio“. An šaligatvio medziu negera, mislinam, kų ir žmogu an aspalto būc nėr paci mieliausia vieta. Tadgi kecvirtu pescivaliu „Čiulba ulba“ ne cik kviecam gerau pažįc Dzūkijų ir jos žmonių kultūrų, ale ir atsigrįžč in vis tuštėjancus kaimus, pamislįc, kų kožnas galim padaryc, kad ciej kaimai visai neišmirt. Galiausiai kviecam ir palaimyngai ca sugrįžč beigi paciem tapc kurancais nūdzienos dzūkų kultūrų.
>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<
🌲 Šamet kviesim peškom ataic ar ratuociem atvažuoc in vandenų apsuptų Veisiejų kraštų, katran šųmeco „Čiulba ulba“ šviesuolis, katrį žino visa Lietuva, baigė vidurinį mokyklų. Nūnai Veisiejų mokykla ir vadzinas vardu šito slauno dzūko, ca pradėjuso kūrc savo ailas, katros paskiau vison Lietuvon kap jokios kitos sužibėj. Jei dar nežinot, kokiu gi vardu toj mokykla pavadzyta, kviecam sužinoc – atkeliauc Veisiejų kraštan ir pasdairyc, koki kalnai ir ažarai kūrc inkvėpė Sigitų Gedų!
🌲 Ca dar nepažįtais kalnais ir paažarėm aisim in žygius, an kranto susbūrį giedosim ir šoksim, mokysimės savo rankełėm pasdaryc visokius daiktus, katruos darė nuog sanovės šitosa vietosa gyvenį žmonys, klausysim indomiausių paskaitų ir diskusijų, žūrėsim vaidzinimus, klausysim dzūkiškos poezijos, nu ir dar visokiu gordzu savo dūšelas dzugysim!
🌲 Šalia pagrindzinės pescivalio programos ir vėl’ kožnųdzien ūš Vaikų kiemukas, dėl’ to norim pakviesc jaunas šaimynas su vaikucais akvatniai pas mumi važuoc – būsit veseli ir jūs, ir jūs mažuliai!
>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<
🌲 Mūs pescivalis keliauna per Dzūkijos kaimus – tep daugiau sužinom ir apė tan tuosa kaimeliuosa gyvenusius šviesuolius, o ir visi rozu pleciam savo akiracus ir pažinstam vis kitus Dzūkijos kampelius, jų gamtų ir žmonis. Prieš atvykdamas in Veisiejų kraštų pescivalis jau aplankė Mardasavų, kur minavojom Petrų Zalanskų, Marcinkonis, kur pažinom Juozo Averkos gyvenimo darbus, ir Subartonis, kur gerau suspažinom su lietuvių literatūros klasiku Vincu Krėvi-Mickevičium.
>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<
🌿Nog 2022 m. pescivalį „Čiulba ulba“ organizuojam visiškai savanoriškai tam raikalu inkūrį VšĮ „Samanukės“.
Agłės ir Roko Kašėtų subūrtas jaunų žmonių būrys dalinas bendrom mįslałėm ir siekiais kelc dzūkų kultūrų beigi būrc jai neabejyngus žmonis in vienų dzidelį ratų.
Jei rasis norincų paremc mūs VšĮ ir tep mus pascipryc, prisdėc prieg pescivalio, mielai prijimsim jūs paramų!
VŠĮ SAMANUKĖS
LT053500010014878191
Mokėjimo paskircis: Dzūkų kultūros pescivaliu gyvuoc!
🌿O tebgi kožnas galit ligi gegužės 2 dzienukės paskyrc mūs VšĮ dalį savo sumokėto GPM. Tep jūs laistūt mumiem mažau mislįc apė pinansines bėdukes, o daugiau sukcis atainanco pescivalio raikaluosa! Mūs duomenys va ca:
Paramos gavėjas: VšĮ „Samanukės“
Įmonės kodas: 305915784
🔍 Kap skyrc 1,2% nuog GPM:
https://bit.ly/kaipgpm
🫶Dėkavojam!
>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<
🥰 PESCIVALĮ PINANSUOJA
Lietuvos kultūros taryba
🌲PESCIVALĮ KURA BEIGI ARGANIZUOJA
VšĮ „Samanukės“
🏡 PESCIVALIO VEISIEJUOSNA NAMAI –
Sodyba „Vilkės vila“
Adr.: Bertašiūnų g. 16, Bertašiūnai, Veisiejų sen. LT-67300 Lazdijų r. sav.
https://vilkesvilla.lt/
🙌 PESCIVALIO DRAUGAI:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių tautosakos archyvas
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikinio folkloro archyvas
Lazdijų rajono savivaldybė
Lazdijų krašto muziejus
Veisiejų seniūnijos bendruomenė
Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, Pietų Lietuvos filialas
Tradicijų centras „Būties ratu“
„Ornitostogos“
Teatras „Labas“
🗞 ŽINELAS MUM SKLAISC PAMAČINA:
Radijo stotis „FM99“
Naujienų portalas „Alytausgidas.lt“
Savaitraštis „Dzūkų žinios“
Laikraštis „Lazdijų žvaigždė“
„Etnoerdvės“
Etninės kultūros globos taryba
Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga
🙏🏻 PESCIVALĮ RAMIA:
UAB “Savos girios”
UAB “Vytkerta”
„Pelkių žolė“
„Dvaro kavos“
„Hempus“
„Strazdų žaliasis auksas“
„Gera Arbata“
„Lėlažolės“

Informacija

Pradžia:
13 liepos @ 14:00
Pabaiga:
16 liepos @ 18:00
Renginys kategorija:
Renginys žymos:
Interneto svetainė:
https://www.facebook.com/events/3103700599923396/?ref=newsfeed

Organizatorius

Dzūkų kultūros pescivalis „Čiulba ulba“
El.paštas
dzukukulturosfestivalis@gmail.com
Peržiūrėti Organizatorius svetainę

Vieta

Vilkės Vila
Bertašiūnų g. 16, 67300
Bertašiūnų km. Lazdijų r., Lietuva
+ Google žemėlapis
Phone
+37068617077
Peržiūrėti Vieta svetainę